Аква Инженеринг Груп ООД, като представител и оторизиран сервиз на Rain Bird за България разработва и редовно провежда курсове за обучение на инсталатори и фирми, развиващи дейност в областта на поливни и напоителни системи.

за усъвършенстване на уменията и повишаване на квалификацията

Обучението е структурирано с теоретична и практическа насоченост. Разработена е програма за базово обучение, свързано с поливни и напоителни системи. Получава се пълна информация за проектиране. Проиграват се различни техники за монтаж, за бърза диагностика на проблеми в системата. Актуализиране на техническата информация и запознаване с новите продукти.

Умения за поддръжка на системите

Допълнително обучение

Академията за обучение се предлага на отделни курсове целогодишно за:

• Предприемачи • Дистрибутори • Търговци • Проектанти • Общински служители •

Списък на курсове на обучение:

НИВО І
НИВО ІІ

A1 – Проектиране на поливни системи

A2 – Поливно оборудване избор, настройки и програмиране

A3 – Разширено програмиране на 230V и 9V програматори, електрическа система

A4 – Проектиране на системи за капково напояване

B1* – Проектиране на поливни системи

B2 – Декодери, декодерен програматор и архитектура на системата

B3 – Фактори и принципи при програмиране процеса на поливане

НИВО ІІІ
НИВО ІV

С** – Помпи и помпени станции

D** – Филтри и филтърни системи

Е*** – SMART управление IQ™

F*** – Централни системи за голф игрища Cirrus, Nimbus II, Stratus II, Stratus LT - модул А

F*** – Централни системи за голф игрища Cirrus, Nimbus II, Stratus II, Stratus LT - модул B

G** – Обслужване, поддръжка и реновации на поливни системи

Предварителни изисквания: Основни познания за Windows

* Препоръчваме да се премине първо Модул A1

** Препоръчваме да преминете модули А1, А2, А3, А4 и В1 първо

*** Препоръчваме да преминете модул B3 първо