Фирмата разполага с водещи специалисти в областта на проектирането, управлението на проекти, техническото обезпечаване, здравословни и безопасни условия на труд и др. В екапа участват висококвалифицирани инженери и проектанти с висше техническо образование в областта на строителството, хидромелиорацията и ландшафтната архитектура с натрупан опит в изграждането на големи и отговорни обекти, както и икономист занимаващ се с управлението на проекти.

Част от екипа е сертифициран съгласно програма "Factory Trained" на RAIN BIRD и обучаван на редица семинари, които RAIN BIRD провежда ежегодно. Специалистите на фирмата са разработили десетки проекти, свързани с различно приложение.

Създаден е модел за работа, при който в зависимост от поставената задача се съставя екип от специалисти със съответната насоченост. Практика е при кратки срокове и необходимост от допълнителни специалисти да се работи съвместно с експерти от фирми, с необходимата квалификация и богат практически опит, извършващи консултантски услуги.